Medical Delta labdevelopers en lectoren delen kennis

woensdag 7 juni 2023

Ervaringen delen, gezamenlijke uitdagingen formuleren en kijken waar kruisbestuiving mogelijk is: voor de vier Medical Delta Living Labs van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden was dat de aanleiding voor een bijeenkomst tussen labdevelopers en lectoren.

Waar de labdevelopers al regelmatig contact met elkaar hebben, was deze bijeenkomst bij uitstek de gelegenheid om ook de betrokken lectoren nader met elkaar kennis te laten maken en ervaringen en bevindingen te delen.

Verrassende nieuwe inzichten

Tijdens de bijeenkomst introduceerden de labdevelopers de lopende en aankomende projecten van hun living lab. Projecten die uiteenlopen van preventie en gezonde voeding voor jongeren tot aan medicijnontwikkeling uit plantenafval van tuinders. Daarbij werd duidelijk dat onderzoek en praktijkkennis kan leiden tot verrassende nieuwe inzichten en toepassingen, zoals het inzetten van expertise uit de hotelbranche voor betere exitgesprekken bij ontslag vanuit ziekenhuis en revalidatie thuis.

In twee teams werden vervolgens gezamenlijke uitdagingen en oplossingen onderzocht. Gezamenlijke uitdagingen zitten bijvoorbeeld in de doorfinanciering van succesvolle pilotprojecten naar een volgende fase – de (duurzame) implementatie. Ook werden ervaringen gedeeld rond het indienen van aanvragen en hoe onderzoek te combineren met onderwijs.

‘Blended care’ (online en fysiek) blijkt bij meerdere labs een steeds grotere rol te spelen, bijvoorbeeld voor de geriatrische revalidatiezorg waar fysieke begeleiding in combinatie met begeleiding met ondersteuning van e-health steeds vaker de norm is. Voor schijnbaar specifieke gezondheidsapps en innovaties blijken er meerdere toepassingen mogelijk. Zo is een succesvol gebleken app die aanzet tot meer beweging, voor meerdere doelgroepen interessant, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een operatie of juist tijdens de revalidatie van ouderen.

Impact op praktijk, onderwijs en onderzoek

Afgesproken werd om deze kennis en ervaringen regelmatig te delen met de lectoren, zodat de samenwerking niet alleen binnen de living labs, maar ook tussen de living labs leidt tot meer impact voor de (zorg)praktijk, onderwijs en onderzoek. In het najaar wordt een nieuwe bijeenkomst belegd,  met het voornemen deze kennisdeling tussen living labs en hogescholen verder te bestendigen.

Klik hier voor meer informatie over de Medical Delta Living Labs

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.