Medical Delta stimuleert en versnelt innovatie in de zorgsector met living labs en fieldlabs 

Medical Delta Living Labs en Fieldlabs vormen een cruciale schakel in de innovatieketen. De labs testen kansrijke technologische oplossingen van bedrijven en zorginstellingen in reële omgevingen met zorgprofessionals en patiënten. Praktijkvragen vormen de basis voor de publiek-private projecten die de labs oppakken. Op deze manier helpen de labs concrete innovaties, in de vorm van producten of processen te realiseren. Daarmee hebben de labs een maatschappelijke en economische impact op de regio en daarbuiten. Ook slaan de labs een brug naar de onderzoeken aan de academische kennisinstellingen van Medical Delta.

De Medical Delta Living Labs en Fieldlabs zijn gestoeld op de vijf pijlers van Medical Delta: Interdisciplinaire samenwerking; Oplossingsgericht; Wetenschappelijke basis; Inbedding in de zorgpraktijk en gericht op Versnellen.

Ons Living Lab Integrative Medicine Technology richt zich hierbij op onderzoek naar non-farmacologische, integrale preventie-en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. Binnen twee inhoudelijke onderzoekslijnen (“Infectieziekten en antibioticaresistentie” en “Chronische ziekten en veel voorkomende klachten”) en één methodologische onderzoekslijn (“Casuïstische methoden voor persoonsgerichte zorg”) wordt technologie in co-creatie ontworpen.

 

Thema 1: Infectieziekten en antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem wereldwijd. Het is van belang om, daar waar mogelijk, antibioticagebruik te verminderen. Ons Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology onderzoekt hoe eHealth oplossingen ontwikkeld en gebruikt kunnen worden bij de verantwoorde keuze voor natuurlijke geneesmiddelen bij infecties en verantwoord koortsmanagement. Ook worden plantinhoudstoffen, als reststromen van de agrarische sector voor medische toepassingen, in het laboratorium onderzocht op antimicrobiële en antitumorwerking. Wil je meer weten, lees dan ook dit artikel https://www.integrativemedicinelab.nl/nieuws-en-projecten/project-uitgelicht-medicijnen-ontwikkelen-uit-restafval-agrosector

 

Thema 2A: chronische ziekten en veelvoorkomende klachten

Veel mensen lijden momenteel aan een chronische ziekten en voelen zich beperkt door de symptomen (pijn, vermoeidheid, mentale problemen,etc.)die deze ziekten met zich meebrengen. Beperkingen in het dagelijks functioneren leiden niet zelden tot een verlies aan het vermogen te kunnen deelnemen aan sociale activiteiten en andere betekenisvolle activiteiten. Een definitieve (medische) oplossing voor deze gezondheidsproblemen kan meestal niet worden geboden, waardoor het van groot belang is dat mensen worden geholpen om een optimale manier te vinden om met de gevolgen van de chronische ziekten om te gaan. Ehealth kan hierbij mogelijk een waardevolle innovatie zijn. Daarnaast wordt in deze onderzoekslijn onderzocht of biomarkers kunnen worden ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn in het preciezer diagnosticeren van verschillende vormen van pijn en vermoeidheid. Dit is een belangrijke stap op de weg naar ‘precision medicine’ waarin interventies preciezer aansluiten bij onderliggende mechanismen waardoor individuele patiënten beter ‘zorg op maat’ kunnen krijgen.

 

Thema 2B: VitamineB12 deficiëntie

VitamineB12 deficiëntie wordt vaak over het hoofd gezien en gaat vaal gepaard met algemene klachten zoals vermoeidheid en ernstige neurologische klachten. Gezien de ernst van de gevolgen is een vroege en juiste diagnose essentieel voor de behandeling van patiënten met een vitamine B12 deficiëntie. Een probleem hierbij is dat de combinatie van aspecifieke klachten met minder goede testeigenschappen van de biomarkers het lastig maakt om de diagnose vast te stellen maar ook om uit te sluiten. Verder zijn er mogelijk meerdere subpopulaties van patiënten die zich om verschillende redenen afwijkend gedragen binnen de huidige diagnostiek. Dit kan leiden tot een vertraagde diagnose of het vroegtijdig stoppen van de behandeling waardoor de klachten terugkeren.

 

Thema 3: Casuïstische methoden voor persoonsgerichte zorg

De onderzoekslijn “Casuïstische methoden voor persoonsgerichte zorg” is een methodologische onderzoekslijn die de twee inhoudelijke onderzoekslijnen ondersteunt. De onderzoekslijn richt zich op de ontwikkeling van technologische tools waarmee zorgprofessionalsindividugeoriënteerde therapeutische processen kunnen monitoren (documentatiesysteem)en effecten van de therapie kunnen evalueren op individueel patiëntniveau(evaluatietool).

In de gezondheidszorg wordt veelal gewerkt met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en praktijkvoorbeelden. De kwaliteit van het professioneel handelen wordt daarmee in belangrijke mate bepaald door evidence-based practices. De laatste jaren is er toenemend aandacht voor context-based practices, omdat expertise en ervaringen van zorgprofessionals, zorggebruikers en hun naasten vaak onvoldoende benut worden. Dezezijn echter van grote waarde bij het interpreteren van wetenschappelijke kennis en het ontwikkelen van goed onderbouwde praktijkvoorbeelden.Ook is er steeds meer aandacht voor value-based healthcare, persoonsgerichte zorg en een meer holistische benadering van de patiënt. Dit heeft tot gevolg dat er nieuwe methodologieën of innovaties van bestaande methodologieën ontwikkeld moeten worden die aansluiten bij een meer individu-en contextgeoriënteerde benadering van patiënten.

scientific leaders

Dr. Erik Baars

Lector Antroposofische Gezondheidszorg

Hogeschool Leiden


Dr. Monique van der Wardt

Labinnovatie & Point-of-Care Testing

Hogeschool Rotterdam

Contactpersoon

Drs. Claudia van Oostrum

oostrum.van.c@hsleiden.nl

06-38 59 18 04

Consortium

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.