Over ons

In Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology werken Hogeschool LeidenHogeschool RotterdamNVAA en het LCAB samen met patiënten, zorgprofessionals en bedrijven. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen zoals het Erasmus MC.

Doelstelling

Medicijnen en klinische ingrepen kunnen in veel gevallen je gezondheid en welbevinden verbeteren. Daarnaast zijn er echter gezondheidsvragen waarvoor de reguliere geneeswijze onvoldoende (goede) oplossingen heeft. Denk aan veel voorkomende klachten bij chronische ziekten zoals pijn of slaapproblemen. Of aan de problematiek van de antibioticaresistentie.

Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology richt zich op deze gezondheidsvragen door onderzoek te doen naar non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.

Steeds meer belangstelling, maar goede informatie en kennis ontbreekt

‘Integrative medicine’ of ‘integrale zorg’: de integratie van de ‘best of both worlds’ van traditionele en complementaire behandelwijzen kan op steeds meer maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling rekenen. Toch wordt het nu nog in beperkte mate in de zorg ingezet. Redenen hiervoor zijn onder meer een tekort aan betrouwbare en vindbare informatie over de (kosten)effectiviteit, de werkingsmechanismen en de veiligheid van Integrative Medicine en de ervaringen van patiënten ermee. Ook is er een gebrek aan kennis en vaardigheden om Integrative Medicine op maat toe te passen en de effecten ervan op individueel niveau te meten en te evalueren. Tenslotte ontbreekt de mogelijkheid tot snelle, technische identificatie van veelbelovende interventies, zoals gebruik van natuurlijke middelen voor infectieziekten.

Bredere toepassing Integrative Medicine mogelijk door technologische oplossingen
Om Integrative Medicine verantwoord op grotere schaal beschikbaar, toegankelijker en acceptabel te maken, moeten de barrières snel en effectief worden doorbroken.

Zo is antibioticaresistentie een groeiend probleem. Het is van belang om, daar waar mogelijk, antibioticagebruik te verminderen. Ons Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology onderzoekt hoe eHealth oplossingen ontwikkeld en gebruikt kunnen worden bij de verantwoorde keuze voor natuurlijke geneesmiddelen bij infecties en verantwoord koortsmanagement. Ook bij chronische ziekten of pijnbestrijding liggen mogelijkheden voor technologische oplossingen vanuit Integrative Medicine. Zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers werken in het living lab samen om deze te vinden en te valideren.

Met technologische oplossingen zoals keuzehulpen, monitoringtools om effecten op individueel niveau te meten, en metabolomics tools om veelbelovende natuurlijke middelen in het laboratorium te kunnen identificeren, worden de beloften van Integrative Medicine concreter ingevuld. Uiteindelijk kunnen de ontwikkelde technologische oplossingen verder onderzocht worden in klinisch onderzoek en/of door ondernemers naar de markt worden gebracht.

Samenwerking met het Leiden Centre for Applied Bioscience

Binnen ons Living Lab werken we samen met diverse bedrijven, zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers van academische kennisinstellingen. Sinds het voorjaar van 2022 werken we ook samen met het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), het Kenniscentrum van de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. 

Ook op het gebied van onderwijs is de samenwerking geïntensiveerd en kunnen studenten van specifieke opleidingen van Hogeschool Rotterdam, in het LCAB hun onderzoek vervolgen en kunnen zij leren van de uitgebreide kennis en ervaring van het LCAB op hun onderzoeksgebied.

Met de aanstelling van één project developer voor ons Living Lab die werkzaam is in beide hogescholen, intensiveren en stroomlijnen we de verbinding tussen Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden inclusief LCAB verder.

Medical Delta Living Labs

Op initiatief van Medical Delta zijn in 2020 vier nieuwe living labs van start gegaan waarin Zuid-Hollandse hogescholen met elkaar samenwerken. Deze Medical Delta Living Labs pakken gezondheidsvraagstukken op waarin technologie en innovatie oplossingen kunnen bieden. Bijzonder aan de opzet is dat lectoren van verschillende disciplines, hogescholen én zorginstellingen samen in het living lab praktijkvragen oppakken. Ook bedrijven, eindgebruikers en universiteiten participeren hierin. Onderwijs, toegepast onderzoek en innovatie komen er samen.

Wil je meer weten over deze labs?

Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich specifiek op de fitheid van patiënten met kanker voorafgaand en tijdens een behandeltraject. Bezoek de website.

Medical Delta Living Lab VIT for Life is met name gericht op het met hulp van technologie gezonder laten leven van mensen met een verhoogd risico op leefstijl-gerelateerde gezondheidsklachten. Bezoek website.

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie bij ouderen bevorderen. Bezoek website.

Living Lab Leaders

Dr. Erik Baars

Lector Antroposofische Gezondheidszorg

Hogeschool Leiden


Dr. Monique van der Wardt

Labinnovatie & Point-of-Care Testing

Hogeschool Rotterdam

Consortium

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.