Medical Delta overleg aan Hogeschool Rotterdam; verbindend en inspirerend

dinsdag 6 december 2022

Op 28 november 2022 vond het vervolgoverleg plaats tussen Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam voor het  Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology.

Tijdens deze sessie is er gekeken naar welke projecten, binnen het Medical Delta Living Lab, verder ontwikkeld & versterkt kunnen worden op het gebied van onderzoek en onderwijs. Vertegenwoordigers van het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden en het Leiden Centre for Applied BioScience (LCAB) presenteerden hun onderzoeken en projecten.

Kansrijke projecten zoals het onderzoeken van plantstoffen op hun antimicrobiële & antitumor werking die nu door hogeschool Rotterdam met het Erasmus MC worden uitgevoerd zijn een eerste stap om de samenwerking tussen Hogescholen Rotterdam, Leiden en het LCAB te verstevigen. Voor dit onderzoek zullen vanaf februari 2023 twee chemiestudenten van Hogeschool Rotterdam een stage/ afstudeerproject volgen aan het LCAB.

Vervolgens is er ook gekeken waar de Hogescholen elkaar kunnen ondersteunen en versterken op het gebied van onderwijs en onderzoek m.b.t.  Bioinformatica, Biomarkers, Metabolomics en ook ZorgTechnologie.

Achtergrond

Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam hebben sinds eind 2020 hun eigen Living Lab genaamd Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology. Dit Living Lab valt onder het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (KC VEER) van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden en het Kenniscentrum ZorgInnovatie (KCZI) van Hogeschool Rotterdam. 

Het Living Lab richt zich op gezondheidsvragen waar de reguliere geneeswijze nog onvoldoende oplossingen voor heeft. Dit doen wij door onderzoek te doen naar technologie voor non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.

Samenwerking met het Leiden Centre for Applied Bioscience

Binnen ons Living Lab werken we samen met diverse bedrijven, zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers van academische kennisinstellingen. Sinds het voorjaar van 2022 werken we ook samen met het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), het Kenniscentrum van de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden. 

Door de samenwerking tussen deze kenniscentra en het LCAB te intensiveren kunnen we gezamenlijk profiteren van de kennisdeling, opleidings- en onderzoekservaring en de versterking van de hogescholen als (praktijkgericht) onderzoekspartner; óók voor het bedrijfsleven.

Kansrijke technologische innovaties

Met het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology richten we ons op de technologieontwikkeling voor gezondheidsvragen door onderzoek te doen naar non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. In het Living Lab worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen zoals de zorgpraktijk getest met eindgebruikers, zoals zorgprofessionals en patiënten.

Meer weten?

Lees meer over het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology: Project - Hogeschool Rotterdam

Contactpersoon

Drs. Claudia van Oostrum

oostrum.van.c@hsleiden.nl

06-38 59 18 04

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.