Nieuwe ontwikkelingen in ons Living Lab; KIEM subsidie B12 onderzoek toegekend en succesvol symposium voor BML

woensdag 30 augustus 2023

Eind juni was er weer het Postersymposium voor studenten van de opleiding BML van Hogeschool Rotterdam. Zo’n 100 studenten presenteerden tijdens dit druk bezochte postersymposium de resultaten van in totaal 25 onderzoeksprojecten waarvan diverse onderdeel zijn van ons Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology en aansluiten op de thema’s van ons Living Lab. Deze thema’s zijn o.a. het onderzoek naar verbeteren van de diagnostiek en behandeling van vitamine B12 deficiëntie en ook het onderzoek naar de antimicrobiële en antitumorwerking van plantenstoffen. Dit allemaal voor het ervaren van praktijkonderzoek en het genereren van kennis m.b.t. data-analyse, verschillende laboratoriumtechnieken en over veelbelovende plantenstoffen voor behandeling van specifieke infectieziekten in het kader van o.a. de antibioticaresistentie problematiek. Alle studenten presenteerden hun bevindingen vol verve en werden ook kritisch ondervraagd door medestudenten, docenten en opdrachtgevers.

Antimicrobiële werking van plantenstoffen

Twee projectgroepen hebben gewerkt aan het onderzoek naar de 'Antimicrobiële werking van plantenstoffen'. Dit onderzoek is begeleid door docent-onderzoeker Jan de Jong en hoofddocent Monique van der Wardt – Kester, lid van het kernteam van ons Living Lab Integrative Medicine Technology.

Natuurlijke middelen zoals bepaalde plantenstoffen kunnen onderdeel zijn van veelbelovende nieuwe strategieën om antibioticagebruik en antibioticaresistentie te verminderen. Op dit moment is er echter nog onvoldoende kennis over welke natuurlijke (planten)stoffen veelbelovend zijn in de behandeling van specifieke infectieziekten. Ook ontbreken nu de ex vivo technieken om potentiële middelen zo goed mogelijk te kunnen testen op hun antimicrobiële werking op hele specifieke infectieziekten bij mensen.

In dit onderzoek zijn in samenwerking met onze projectpartner Dr. W. van Wamel (afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus MC) diverse in vitro assays en een ex vivo assay opgezet en geoptimaliseerd, om de antimicrobiële werking en antibiofilmvorming van diverse plantenextracten te kunnen testen, zodat er nu geoptimaliseerde en gestandaardiseerde methoden beschikbaar zijn om antimicrobiële en antibiofilmwerking van verschillende plantenextracten te kunnen meten. Vanaf september zal door BML afstudeerder Ricardo Woudsma deze technieken worden geïntroduceerd bij projectpartner Gova-VARTA, zodat zij deze in hun laboratorium kunnen implementeren. 

Daarnaast zijn door BML afstudeerder Jorn de Boed bij Dr. Willem van Wamel ruim 2200 extracten van de Dutch Extract Library gescreend op antimicrobiële werking. Hieruit zijn interessante hits gekomen, waar vanaf september verder onderzoek naar zal worden verricht door Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam en Universiteit Leiden.

Naast het Poster Symposium van BML deden afstuderende studenten van de opleiding BML ook mee aan de Science Days van de afdeling Interne geneeskunde van het Erasmus MC. Studente Alaa Farhad heeft met haar onderzoek en posterpresentatie  “Bloom stages are important in the beneficial effects of rose extracts in bone metastatic prostate cancer in vitro” de eerste prijs gewonnen. Binnen dit project (in samenwerking met BML hoofddocent Dr. B. Schrammeijer) wordt onderzoek gedaan naar het verwaarden van plantenstoffen uit reststromen tot een nieuw medicijn tegen tot nu toe ongeneeslijke uitzaaiingen van kanker naar het bot (botmetastasen). Alaa heeft hiervoor extracten van rozenblaadjes (bereid door BML studenten van rozen van De Ruiter Innovations B.V.) getest in een humaan in vitro botmetastase model van botcellen en prostaatkanker cellen. Momenteel worden in dit model ook de extracten van de Dutch Extract Library gescreend voor hun remmende werking op kankercel groei en herstel van bot.

Alaa heeft dit onderzoek kunnen uitvoeren bij onze projectpartner en onderzoeker Dr. M. van Driel van het Erasmus MC, afdeling Interne Geneeskunde. Lees hier meer in de LinkedIn Post van Alaa Farhad. 

Vitamine B12 deficiëntie  

Naast de onderzoeken naar plantenstoffen wordt er door de studenten ook onderzoek gedaan naar Vitamine B12 deficiëntie. Dit is een veelvoorkomende aandoening met initieel aspecifieke klachten die, doordat het vaak niet op tijd wordt opgemerkt, uiteindelijk kan leiden tot ernstige neurologische klachten en blijvende invaliditeit. Vanuit de Hogeschool Rotterdam onder andere begeleidt door onderzoeksdocent Eddy van der Linden, hebben de studenten in samenwerking met de afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC en het B12 Institute in Rotterdam onderzoek gedaan in een unieke database van 2700 patiënten die op doorverwijzing van huisarts of specialist met een B12 gerelateerd klachtenbeeld uiteindelijk terecht zijn gekomen bij het B12 Institute. D.m.v. data-analyse wordt de patiëntenpopulatie steeds verder in kaart gebracht, om vast te kunnen stellen bij welke subgroepen van patiënten het nu niet goed gaat bij de diagnostiek en/of behandeling. Vervolgens wordt er gekeken wat er bij deze subgroepen niet goed gaat en hoe dit in de toekomst zoveel mogelijk kan worden voorkomen. 

KIEM subsidie voor B12 onderzoek

Met de toekenning in juli 2023 van een KIEM subsidie voor het onderzoek naar Vitamine B12 deficiëntie kan dit onderzoek aan Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en B12 Institute worden vervolgd en kan daarmee op termijn waarschijnlijk de diagnostisering en de behandeling verbeterd worden.

Wil je meer weten over ons Living Lab, kijk dan eens hier

Postersessie juni 2023

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.