Onderwijs en Onderzoek in de Praktijk tijdens de DAS Conferentie

woensdag 19 april 2023

Afgelopen maand vond de jaarlijkse conferentie van het Domein Applied Science (DAS) plaats. Met deze conferentie over onderzoek en onderwijs in de praktijk stimuleert DAS het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices binnen de community van de betrokken hogescholen.

Ook dit jaar waren zowel Hogeschool Leiden als Hogeschool Rotterdam erbij. Zo verzorgde Hogeschool Leiden een sessie over de spectrometrieleerlijn aldaar en verzorgde Hogeschool Rotterdam een sessie over verbinding van onderzoek en onderwijs.

Contactpersoon

Drs. Claudia van Oostrum

oostrum.van.c@hsleiden.nl

06-38 59 18 04

In deze sessie over verbinding van onderzoek en onderwijs deelden de opleidingen Biologie en Medische Laboratoriumonderzoek (BML) en Chemie op welke thema’s onderzoek wordt gedaan,  hoe daarbij de verbinding met kenniscentra, samenwerking tussen hogescholen en tussen opleidingen wordt vormgegeven en daarbij met praktijkpartners wordt samengewerkt. Ons Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology vormt ook een onderdeel van deze samenwerking tussen de hogescholen van Rotterdam en Leiden.

De verbinding en het inbedden van het onderwijs in het onderzoek werkt goed bij Hogeschool Rotterdam, zo ook de multidisciplinaire samenwerkingen binnen en tussen de instituten en de bijdrage van docentonderzoekers aan onderzoek, waardoor ook professionalisering van docenten. 

 Als aandachtspunten zijn benoemd o.a. de aansluiting van de kenniscentra/lectoraten op de instituten en opleidingen maar ook de afstemming tussen de opleidingen en faciliteiten zoals  (onderzoeks)laboratoria. Ook de ‘match’ tussen de studenten / onderzoekers en de beschikbare projecten / projectgroepen is van belang.

Naast de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de hogescholen was er tijdens het congres ook een pitch competitie, waarin studenten van de diverse DAS-opleidingen uit het hele land hun project aan docenten, lectoren, onderzoekers en medestudenten pitchen en streden voor één van de Pitch Awards. 

Jochem Hagenaar, student Chemische Technologie (CT) van de Hogeschool Rotterdam, pitchte zijn onderzoek over het omzetten van appelafval tot colorimetrische sensoren. De jury vond zijn presentatie sterk en het onderzoek inhoudelijk goed opgebouwd. Ook wist Jochem rake antwoorden te geven op de vragen van de jury. De jury beloonde hem daarom met de eerste prijs.

Hoewel dit onderzoek nog géén onderdeel uitmaakt van het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology, wordt er naar aanleiding van het gepitchte onderzoek wèl een vervolgonderzoek uitgevoerd door studenten van de opleidingen CT, Chemie en BML naar de bruikbaarheid van deze colorimetrische sensoren om diagnostische biomarkers te kunnen bepalen. Dit bijvoorbeeld om vroegtijdig signalen te kunnen detecteren van orgaanfalen en/of het monitoren van de orgaanfunctie of monitoren van effectiviteit van een behandeling. Opdrachtgever van dit onderzoek is Gennady Oshovsky, lector Duurzame Biochemische Innovatie, verbonden aan Centre of Expertise (CoE) HRTech. Ook wordt in dit project samengewerkt met Jacques Hens (lector Innovatie van Laboratoriumtechnologie en POCT van kenniscentrum ).  

Dit onderzoek kan aan de vooravond staan van de ontwikkeling van nieuwe labtechnologische innovaties waar we naar op zoek zijn binnen ons Medical Delta Living Lab IMT; het ontwikkelen van technologie voor o.a. vroege detectie en verbeteren van de diagnostiek bij chronische ziekten met veel voorkomende klachten.

Al met al een waardevol en inspirerende conferentie bij DAS.

Wil je meer weten over de conferentie, kijk dan hier: DAS Conferentie — Domein Applied Science.


Wil je meer weten over ons Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology, kijk dan hier:  https://www.integrativemedicinelab.nl/

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.