Succesvol Postersymposium voor de opleiding BML & het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology

dinsdag 21 februari 2023

Het Postersymposium van BML was 3 weken geleden weer een goed bezocht evenement aan HogeschoolRotterdam. Ruim 100 studenten presenteerden tijdens dit druk bezochte postersymposium  de resultaten van in totaal 25 onderzoeksprojecten.

Een aantal van deze onderzoeksprojecten zijn ook onderdeel van een van de onderzoeksthema’s van het MedicalDelta Living Lab Integrative Medicine Technology. Zoals het onderzoek naar verbeteren van de diagnostiek en behandeling van vitamine B12 deficiëntie en ook het onderzoek naar de antimicrobiële werking van plantenstoffen, dit t.b.v. het genereren van kennis over veelbelovende plantenstoffen voor behandeling van specifieke infectieziekten in het kader van de antibioticaresistentie problematiek. Alle studenten presenteerden hun bevindingen vol verve en werden ook kritisch ondervraagd door medestudenten, docenten en opdrachtgevers.

Contactpersoon

Drs. Claudia van Oostrum

oostrum.van.c@hsleiden.nl

06-38 59 18 04

Aan het einde van het symposium werden de prijzen toegekend. Deze prijzen werden toegekend door tweede- en derdejaars BML studenten en docenten; zij konden stemmen welke projectgroep zij hun onderzoek het beste vonden presenteren.

Antimicrobiële werking van plantenstoffen

Het onderzoek naar de ‘Antimicrobiële werking van plantenstoffen’ van studentonderzoekers Mandy Berndsen, Janina Bouter, Layla Moesker, Inte Vogt heeft de eerste prijs toegekend gekregen. Dit onderzoek is begeleid door o.a. hoofddocent Monique van der Wardt – Kester, lid van het kernteam van ons Living Lab Integrative Medicine Technology.

Natuurlijke middelen zoals bepaalde plantenstoffen kunnen onderdeel zijn van veelbelovende nieuwe strategieën om antibioticagebruik en antibioticaresistentie te verminderen. Op dit moment is er echter nog onvoldoende kennis over welke natuurlijke (planten)stoffen veelbelovend zijn in de behandeling van specifieke infectieziekten. Ook ontbreken nu de ex vivo technieken om potentiële middelen zo goed mogelijk te kunnen testen op hun antimicrobiële werking op hele specifieke infectieziekten bij mensen. In dit onderzoek zijn in samenwerking met onze projectpartner Dr. W. van Wamel (afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus MC) diverse in vitro assays en een ex vivo assay opgezet en geoptimaliseerd, om de antimicrobiële werking en antibiofilmvorming van diverse plantenextracten te kunnen testen.

Eén van de projectgroepen die vanaf februari aan dit onderzoek verder werken, zal de diverse bepalingen verder optimaliseren op basis van de behaalde resultaten. Verwacht wordt dat er in september een gestandaardiseerde methode voor elk van deze gevoeligheidsbepalingen is opgezet. Vervolgens zullen deze technieken in september door een BML afstudeerder geïntroduceerd worden bij projectpartner Gova-VARTA, zodat zij deze in hun laboratorium kunnen implementeren.

Daarnaast worden door projectgroepen bij BML (HR) en een Chemie afstudeerder bij onze projectpartner Dr.  Peter Lindenburg (LCAB, HL) laboratoriumtechnologieën doorontwikkeld en gevalideerd om de plantenstoffen in de extracten met antimicrobiële werking te kunnen identificeren.

 

Vitamine B12 deficiëntie

De derde prijs was weggelegd voor het onderzoek naar het ‘Verbeteren van de diagnostiek en behandeling van vitamine B12 deficiëntie’ door studenten Nassima El Hasnaoui, Lara Osman, Romeo Herman en Sheng Buijs.

Vitamine B12 deficiëntie is een veelvoorkomende aandoening met initieel aspecifieke klachten die, doordat het vaak niet op tijd wordt opgemerkt, uiteindelijk kan leiden tot ernstige neurologische klachten en blijvende invaliditeit. De studenten hebben in samenwerking met de afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC en het B12 Institute in Rotterdam onderzoek gedaan in een unieke database van 2700 patiënten die op doorverwijzing van huisarts of specialist met een B12 gerelateerd klachtenbeeld uiteindelijk terecht zijn gekomen bij het B12 Institute. D.m.v. data-analyse wordt de patiëntenpopulatie steeds verder in kaart gebracht, om vast te kunnen stellen bij welke subgroepen van patiënten het nu niet goed gaat bij de diagnostiek en/of behandeling. Vervolgens wordt er gekeken wat er bij deze subgroepen niet goed gaat en hoe dit in de toekomst zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Al met al een mooie middag met prachtige inspirerende posters. We kijken uit naar het volgende Poster Symposium van BML, in juni 2023.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.